Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Създаване на общо авиационно пространство с Република Азербайджан
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Developing a Common Aviation Area with the Republic of Azerbaijan
Дата на документа: 30/08/2011
№ на документ: COM(2011) 527
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове