Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Шеста програма за действие на Общността за околната среда - ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The Sixth Community Environment Action Programme - FINAL ASSESSMENT
Дата на документа: 31/08/2011
№ на документ: COM(2011) 531
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове