Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis
Дата на документа: 16/09/2011
№ на документ: COM(2011) 559
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове