Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на „Евродак“ през 2010 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual report to the European Parliament and the Council on the activities of the EURODAC Central Unit in 2010
Дата на документа: 12/09/2011
№ на документ: COM(2011) 549
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове