Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел I — Парламент - Раздел II — Европейски съвет и Съвет - Раздел III — Комисия - Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет - Раздел VII — Комитет на регионите - Раздел VIII — Европейски омбудсман
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 2 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section I – Parliament Section II – European Council and Council Section III – Commission Section VI – European Economic and Social Committee Section VII – Committee of the Regions Section VIII – European Ombudsman
Дата на документа: 16/09/2011
№ на документ: COM(2011) 576
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове