Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Окончателна оценка на прилагането на многогодишната общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Final evaluation of the implementation of the multiannual Community Programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable
Дата на документа: 09/09/2011
№ на документ: COM(2011) 548
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове