Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ПРАВОСЪДИЕТО В ЦЕЛИЯ ЕС - НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - BUILDING TRUST IN EU-WIDE JUSTICE - A NEW DIMENSION TO EUROPEAN JUDICIAL TRAINING
Дата на документа: 13/09/2011
№ на документ: COM(2011) 551
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове