Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за напредъка, постигнат от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи през 2009 г. - {SEC(2011) 1044 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the progress achieved by the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings in 2009 - {SEC(2011) 1044 final}
Дата на документа: 14/09/2011
№ на документ: COM(2011) 557
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове