Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за напредъка, постигнат от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи през 2009 г., Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - {COM(2011) 557 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Annual Report on the progress achieved by the Joint Technology Initiatives Joint Undertakings in 2009 Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL -
Дата на документа: 14/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1044
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове