Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО - {SEC(2011) 1102 окончателeн}{SEC(2011) 1103 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC - {SEC(2011) 1102}{SEC(2011) 1103}
Дата на документа: 28/09/2011
№ на документ: COM(2011) 594
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове