Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО - {COM(2011) 594 final}{SEC(2011) 1103 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC - {COM(2011) 594 final}{SEC(2011) 1103 final}
Дата на документа: 28/09/2011
№ на документ: COM(2011) 1102
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове