Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации - {SEC(2011) 1134 окончателeн}{SEC(2011)1130 final}{SEC(2011)1131 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a European Union Programme for Social Change and Innovation - {SEC(2011) 1134 final} {SEC(2011)1130 final}{SEC(2011)1131 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: COM(2011) 609
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове