Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ - {SEC(2011) 1138 final}{SEC(2011) 1139 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal - {SEC(2011) 1138 final}{SEC(2011) 1139 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: COM(2011) 611
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове