Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21O23-5) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified cotton 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21O23-5) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: COM(2011) 620
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове