Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011— 2012 г. - {SEC(2011) 1200 окончателeн}{SEC(2011) 1201 окончателeн}{SEC(2011) 1202 окончателeн}{SEC(2011) 1203 окончателeн}{SEC(2011) 1204 окончателeн} {SEC(2011) 1205 окончателeн}{SEC(2011) 1206 окончателeн}{SEC(2011) 1207 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012 - {SEC(2011) 1200 final}{SEC(2011) 1201 final}{SEC(2011) 1202 final}{SEC(2011) 1203 final}{SEC(2011) 1204 final}{SEC(2011) 1205 final}{SEC(2011) 1206 final}{SEC(2011) 1207 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: COM(2011) 666
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове