Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Общата селскостопанска политика до 2020 година - {COM(2011) 625}{COM(2011) 626}{COM(2011) 627}{COM(2011) 628}{COM(2011) 629}{SEC(2011) 1153}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - Common Agricultural Policy towards 2020 - {COM(2011) 625 final} {COM(2011) 626 final}{COM(2011) 627 final}{COM(2011) 628 final}{COM(2011) 629 final}{COM(2011) 630 final}{COM(2011) 631 final}{SEC(2011) 1153 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1154
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове