Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Обща селскостопанска политика 2020 - Анекс 2C - {COM(2011) 625 final}{COM(2011) 626 final}{COM(2011) 627 final}{COM(2011) 628 final}{COM(2011) 629 final}{COM(2011) 630 final}{COM(2011) 631 final}{SEC(2011) 1154 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT - Common Agricultural Policy towards 2020 - ANNEX 2C - {COM(2011) 625 final}{COM(2011) 626 final}{COM(2011) 627 final}{COM(2011) 628 final}{COM(2011) 629 final}{COM(2011) 630 final}{COM(2011) 631 final}{SEC(2011) 1154 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1153
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове