Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ДОГОВОРНО ПРАВО ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ СДЕЛКИ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A COMMON EUROPEAN SALES LAW TO FACILITATE CROSS-BORDER TRANSACTIONS IN THE SINGLE MARKET
Дата на документа: 11/10/2011
№ на документ: COM(2011) 636
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове