Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на въздействието, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за общо европейско право за продажбите - {COM(2011) 635 final}{SEC(2011) 1166 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law - {COM(2011) 635 final}{SEC(2011) 1166 final}
Дата на документа: 11/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1165
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове