Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка, Придружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации - {COM(2011) 609 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Ex-ante Evaluation Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union Programme for Social Change and Innovation - {COM(2011) 609 final}
Дата на документа: 06/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1134
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове