Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - БЪДЕЩИЯТ ПОДХОД КЪМ БЮДЖЕТНАТА ПОДКРЕПА ОТ ЕС ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - THE FUTURE APPROACH TO EU BUDGET SUPPORT TO THIRD COUNTRIES
Дата на документа: 13/10/2011
№ на документ: COM(2011) 638
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове