Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз - {SEC(2011) 1208 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Commission Opinion on Serbia's application for membership of the European Union - {SEC(2011) 1208 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: COM(2011) 668
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове