Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти - платформи за капиталови и дългови инструменти на ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A framework for the next generation of innovative financial instruments - the EU equity and debt platforms
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: COM(2011) 662
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове