Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара - {SEC(2011) 1217}{SEC(2011) 1218}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on criminal sanctions for insider dealing and market manipulation - {SEC(2011) 1217} {SEC(2011) 1218}
Дата на документа: 20/10/2011
№ на документ: COM(2011) 654
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове