Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Създаване на система за управление на авиационната безопасност в Европа - {SEC(2011) 1261 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Setting up an Aviation Safety Management System for Europe - {SEC(2011) 1261 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 670
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове