Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Програма за авиационната безопасност в Европа - {COM(2011) 670 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - The European Aviation Safety Programme - {COM(2011) 670 final}
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1261
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове