Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Механизъм за свързване на Европа - {SEC(2011) 1262 окончателeн} {SEC(2011) 1263 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility - {SEC(2011) 1262 final}{SEC(2011) 1263 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: COM(2011) 665
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове