Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2011) 665 final}{SEC(2011) 1263 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Regulation establishing the Connecting Europe Facility - IMPACT ASSESSMENT - {COM(2011) 665 final} {SEC(2011) 1263 final}
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1262
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове