Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия за растеж на интегрираните европейски инфраструктури
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE, THE COURT OF AUDITORS, THE EUROPEAN INVESTMENT BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND TO THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A growth package for integrated European infrastructures
Дата на документа: 19/10/2011
№ на документ: COM(2011) 676
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове