Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара - {SEC(2011) 1217 окончателeн}{SEC(2011) 1218 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insider dealing and market manipulation (market abuse) - {SEC(2011) 1217 final} {SEC(2011) 1218 final}
Дата на документа: 20/10/2011
№ на документ: COM(2011) 651
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове