Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 681
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Предприятия и промишленост
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове