Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Към по-решителен европейски отговор на наркотиците
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Towards a stronger European response to drugs
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 689
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове