Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ - Пакет „Отговорни предприятия“
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR - "Responsible Businesses" package
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 685
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
  • Предприятия и промишленост
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове