Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позиция на Европейския съюз по отношение на решението на Общия съвет на СТО за удължаване на срока на освобождаването от задължения от страна на СТО с оглед прилагането от ЕС на автономен преференциален търговски режим за Западните Балкани.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a European Union position concerning the decision by the WTO General Council on the extension of the WTO waiver in order to implement the EU autonomous trade preferential regime for the Western Balkans
Дата на документа: 31/10/2011
№ на документ: COM(2011) 716
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове