Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 22-РИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2010 г.) - {SEC(2011) 1308 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION 22ND ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL FUNDS (2010) - {SEC(2011) 1308 final}
Дата на документа: 31/10/2011
№ на документ: COM(2011) 693
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове