Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони - {SEC(2011) 1292 окончателeн}{SEC(2011) 1293 окончателeн}{SEC(2011) 1294 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities - {SEC(2011) 1292 final}{SEC(2011) 1293 final}{SEC(2011) 1294 final}
Дата на документа: 27/10/2011
№ на документ: COM(2011) 688
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове