Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от публична консултация относно безопасността на дейностите, здравето и околната среда, Придружаващ предложението на Комисията за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони - {COM(2011) 688 final}{SEC(2011) 1293 final}{SEC(2011) 1294 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Results of the public consultation on Improving offshore safety, health and environment Accompanying the Commission's proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - On safety of offshore oil and gas prospection, exploration and production activities - {COM(2011) 688 final}{SEC(2011) 1293 final}{SEC(2011) 1294 final}
Дата на документа: 27/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1292
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове