Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Летищната политика в Европейския съюз - чрез капацитет и качество към растеж, свързаност и устойчива мобилност
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Airport policy in the European Union - addressing capacity and quality to promote growth, connectivity and sustainable mobility
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: COM(2011) 823
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове