Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Актуализация есен 2011 г. - {COM(2011) 848 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Autumn 2011 Update - {COM(2011) 848 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1487
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове