Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз - {COM(2011) 668 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - ANALYTICAL REPORT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Commission Opinion on Serbia's application for membership of the European Union - {COM(2011) 668 final}
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: SEC(2011) 1208
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове