Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището - Програма на ЕС за по-добро споделяне на отговорност и повече взаимно доверие
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on enhanced intra-EU solidarity in the field of asylum - An EU agenda for better responsibility-sharing and more mutual trust
Дата на документа: 02/12/2011
№ на документ: COM(2011) 835
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове