Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. - {SEC(2011) 1562 окончателeн}{SEC(2011) 1563 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing for the period 2014-2020 the programme "Europe for Citizens" - {SEC(2011) 1562 final}{SEC(2011) 1563 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: COM(2011) 884
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове