Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно програма „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - {SEC(2011) 1610 окончателeн}{SEC(2011) 1611 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Hercule III programme to promote activities in the field of the protection of the European Union's financial interests - {SEC(2011) 1610 final}{SEC(2011) 1611 final}
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: COM(2011) 914
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове