Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) - {SEC(2011) 1614 окончателeн}{SEC(2011) 1615 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) - {SEC(2011) 1614 final}{SEC(2011) 1615 final}
Дата на документа: 19/12/2011
№ на документ: COM(2011) 913
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове