Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина - {SEC(2011) 1555 окончателeн}{SEC(2011) 1556 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on consular protection for citizens of the Union abroad - {SEC(2011) 1555 final}{SEC(2011) 1556 final}
Дата на документа: 14/12/2011
№ на документ: COM(2011) 881
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове