Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на Директива 2005/71/ЕО относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Directive 2005/71/EC on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: COM(2011) 901
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове