Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Механизъм за гражданска защита на Съюза - {SEC(2011) 1630 окончателeн} {SEC(2011) 1632 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Union Civil Protection Mechanism - {SEC(2011) 1630 final}{SEC(2011) 1632 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: COM(2011) 934
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове