Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ЧЕТВЪРТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2010 Г.) - {SEC(2011) 1620 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - FOURTH ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN - FISHERIES FUND (2010) - {SEC(2011) 1620 final}
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: COM(2011) 927
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове