Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно декларацията за приемане от страна на държавите-членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the declaration of acceptance by the Member States, in the interest of the European Union, of the accession of Armenia to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: COM(2011) 917
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове