Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013— 2017 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2013-2017
Дата на документа: 13/12/2011
№ на документ: COM(2011) 880
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове